Revalidatie Kliniek

Het RRR is een revalidatiecentrum waar ouderen (55+) met verschillende ziektebeelden klinisch of poliklinisch revalideren. De revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Het belangrijkste doel bij iedere cliënt is terugkeer naar de thuissituatie en weer actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, eventueel met hulp en/of aanpassingen.

Op verwijzing komt u in aanmerking voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ).  Deze vorm van zorg valt onder de zorgverzekeringswet. Het doel is om het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Revalidatie vindt plaats met een multidisciplinair team van behandelaars door middel van behandeling, begeleiding en educatie.

Ook geldt dat na ontslag vaak een revalidatietraject volgt in de revalidatiepolikliniek in het RRR. Indien noodzakelijk is er een nauwe samenwerking met zorgaanbieders dicht bij huis.