Verpleeghuis

Het RRR biedt intensieve zorg en behandeling voor cliënten voor wie zelfstandig wonen als gevolg van lichamelijke problemen niet meer mogelijk is.

Opname in het RRR verpleeghuis is mogelijk wanneer u een indicatie heeft voor intensieve verzorging en verpleging vanwege een lichamelijke ziekte en niet meer zelfstandig kunt wonen. Het Centraal Indicatieorgaan Zorg heeft u geïndiceerd voor Zorgzwaarte Pakket (ZZP) 6 of 8, beide langdurig. U mag rekenen op:

  • intensieve verzorging, zoals wassen en aankleden
  • intensieve verpleging, zoals medicatie en wondverzorging
  • inzet van gespecialiseerde medische zorg
  • begeleiding bij activiteiten