Verwijzer

Het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam heeft speciaal voor uw oudere patiënt ruimte voor opname op Eerste Lijns Verblijf.

Uw patiënt krijgt van ons verpleegkundig team hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen en met een verwijzing voor eerste lijns behandeling kan tevens direct therapie starten.

Bij een laagcomplexe patiënt houdt de eigen huisarts 24/7 de regie. Bij hoogcomplexe patiënten moet de medische zorg aan de specialist ouderengeneeskunde worden overgedragen. De zorg wordt vergoed door de zorgverzekering, uw patiënt betaalt wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Een aanmelding gaat als volgt:

• Invullen aanmeldingsformulier en met actueel medicatie  overzicht mailen aan: transferteam@rrr.nl

• Transferbureau RRR neemt contact met u op. Indien mogelijk wordt opname per direct geregeld

• U faxt de medicatielijst naar Apotheek Hoogland: faxnummer: 0184-418380 (De apotheek RRR levert medicatie. De medicatielijst staat in het deelsysteem van RRR. Patiënt kan indien gewenst zelf de regie over inname van medicatie houden.)

• Uw patiënt komt naar RRR en wordt opgenomen.

• Betrokken verpleegkundige neemt bij vragen contact met u op

Huisartsen visite vindt bij voorkeur plaats rond de middag.

Vragen over uw patiënt altijd via telefoonnummer: 010 278 1 222

Vragen over aanmelden altijd via telefoonnummer: 010 278 1 285

Bij RRR kunnen uw patiënten ook terecht voor eerste lijns behandeling door fysio- of ergotherapie.
Voor oudere patiënten bieden wij ook poliklinische prevalidatie en revalidatie trajecten aan. Dit betreft multidisciplinaire behandeling gedurende een aantal weken waarin optimalisatie en behoud van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en balans centraal staan. Een prevalidatietraject vindt plaats ter voorbereiding op een operatie.

Wij zijn er voor uw patiënt!