Aanmelden


Aanmelden voor de polikliniek van het RRR kan via de website of door contact op te nemen met het secretariaat van de polikliniek via telefoonnummer 010 278 1 230,  fax 010 278 12 33 of via e-mail
secretariaatpolikliniek@rrr.nl

Hoe gaat aanmelden in zijn werk?
De huisarts of specialist kan u aanmelden, maar u kunt dat ook zelf doen.

Bent u huisarts of specialist, klik hier.
Bent u cliënt, klik hier.

Bevestiging
Na aanmelding via de website ontvangt de aanmelder een bevestiging. Het RRR neemt binnen een week contact op met de huisarts of specialist en de cliënt zelf inzake het vervolgtraject.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek via telefoonnummer 010 278 1 230 of stuur naar secretariaatpolikliniek@rrr.nl een e-mail.