Activiteiten


Voor alle cliënten worden centraal activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld handwerken, bloemschikken, zingen, schilderen, kaarten waaronder bridgen en klaverjassen, muziek optredens en  gespreksgroepen. Deze activiteiten vinden meestal plaats in het Trefpunt (restaurant op de begane grond). Het activiteitenprogramma wordt twee wekelijks in Activiteiten RRR gepubliceerd.

Op niet-revalidatie afdelingen worden op huiskamers ook activiteiten georganiseerd. De keuze voor activiteiten vindt plaats in overleg met u en is vaak afhankelijk van het seizoen. De mogelijkheden zijn groot en de betrokkenheid van mantelzorg en familie wordt zeer gewaardeerd.

Maandelijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 17,-. Bij activiteiten wordt gratis koffie en thee geschonken. De Cliëntenraad heeft een belangrijke stem in de organisatie van centrale activiteiten.