Behandelaars


  • Revalidatiearts
  • (Neuro)psychologen
  • Fysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Logopedisten
  • Bewegingsagogen
  • Diëtisten
  • Maatschappelijk werkers

Revalidatiearts

Onze revalidatieartsen zijn nauw betrokken bij uw behandeling in de polikliniek. Zij beoordelen u bij aanvang, tussentijds en na afloop van de module en bepalen op basis daarvan uw behandeling en vervolgstappen.

(Neuro)psychologen

Onze neuropsychologen zijn betrokken bij uw behandeling als onderzoek gewenst is naar uw cognitief (o.a. aandacht en geheugen), emotioneel en gedragsmatig functioneren. Veranderingen in dit functioneren worden uitgelegd aan u (en uw familie) en waar mogelijk behandeld (bijvoorbeeld geheugentraining).

Fysiotherapeuten

Onze fysiotherapeuten richten zich bij uw behandeling op de oorzaken en gevolgen van uw gezondheidsproblemen die invloed hebben op het bewegen. Dat kan zijn in individuele of groepstrainingen in het fitnesscentrum of in de oefenzaal.

Ergotherapeuten

Onze ergotherapeuten oefenen met u dagelijkse activiteiten om deze zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. U gaat hierbij aan de slag met voor u betekenisvolle handelingen en activiteiten. De training kan zowel op fysieke als cognitieve problemen gericht worden. Bijvoorbeeld: het bereiden van de warme maaltijd, een douche nemen, opstaan uit een stoel, boodschappen doen, tuinieren of het gebruiken van de telefoon, computer of iPad.

Logopedisten

Onze logopedisten bieden hulp bij problemen op het gebied van communicatie en op het gebied van eten en drinken. Deze problemen kunnen liggen op het terrein van de spraak, de taal, de stem, het gehoor of het kauwen en slikken. De logopedist probeert de aard, oorzaak en ernst van de stoornis vast te stellen en wordt daarbij eventueel bijgestaan door een linguïst (taalkundige) of een neuropsycholoog.

Bewegingsagogen

Onze bewegingsagogen dragen bij aan uw herstel door middel van de inzet van sport en spel. Dit kan in een individuele- of groepsbehandeling. Daarnaast wordt als onderdeel van de behandeling gebruik gemaakt van fitnessapparatuur.

Diëtisten

Onze diëtisten helpen bij het creëren van een ideaal voedingspatroon. Aan de hand van uw medische gegevens, een vocht- en voedingslijst en uw verhaal beoordeelt de diëtist of uw vocht- en voedingsinname toereikend is. Als het nodig is, adviseert zij aanpassingen aan uw voedingspatroon.

Maatschappelijk werkers

Soms is het lastig om met uw veranderde situatie om te gaan. Onze maatschappelijk werkers bieden daarom ondersteuning bij verwerkings-, verander- en rouwprocessen. Dit kan individueel, in gesprek met uw naaste(n) of in groepsverband. Daarnaast kan een maatschappelijk werker u begeleiden bij allerhande praktische zaken tijdens en na uw opname. Bijvoorbeeld het regelen van thuiszorg, hulpmiddelen of andere aanpassingen.