Behandeling


Poliklinische revalidatie betekent dat u een dagdeel voor behandeling naar het RRR komt. U krijgt te maken met de professionele medewerkers van Goudenhart. Elke behandeling is erop gericht uw zelfredzaamheid en veiligheid in het dagelijks leven te verbeteren en verdere achteruitgang te voorkomen of te vertragen. De behandeling vindt twee tot drie keer per week plaats. Drie maanden na het beëindigen van de behandeling wordt u opgeroepen voor een nameting, waarin bekeken en besproken wordt hoe het met u gaat en een eventueel vervolg wordt afgesproken.

Revalidatieplan
In de polikliniek vindt revalidatie plaats op basis van het revalidatieplan dat samen met u en het behandelteam wordt opgesteld. De behandeling bestaat uit een combinatie van training, behandeling, educatie en groepsgesprekken. Training vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats. We hebben hierbij de beschikking over een fitnessruimte met moderne apparatuur. Groepsgesprekken en educatie zijn onderdeel van de behandeling. Therapeuten begeleiden deze bijeenkomsten waarbij een bepaald thema centraal staat dat relatie heeft met uw hulpvraag.