Huisregels


RRR wil graag een gastvrije organisatie zijn waar cliënten, bezoekers en medewerkers zich veilig voelen. Daarom zijn de volgende huisregels van toepassing:

 • Gedraag u als gast van het RRR.
 • Wees vriendelijk, correct in de omgang en houd rekening met elkaar.
 • Toon respect voor alle medewerkers, cliënten en bezoekers.
 • Neem zorgvuldig kennis van de informatie die u mondeling of schriftelijk verstrekt wordt.
 • Vraag om opheldering wanneer u iets niet duidelijk is.
 • Houdt u aan gemaakte afspraken en indien noodzakelijk, meld u tijdig af.
 • In het RRR geldt een algemeen rookverbod.
 • Eigen u geen bezittingen van een ander of van het RRR toe.
 • Onthoud u van discriminerende en seksistische opmerkingen.
 • Onthoud u van agressie en geweld.
 • Het gebruik van drugs en misbruik van alcohol is verboden.
 • Houd u aan de overige regelingen die in het RRR gelden.

Gevolgen bij overtreding van de huisregels

 • Lichte overtreding: een formele waarschuwing door de leiding van de afdeling, het team of het cluster.
 • Bij herhaling of zwaardere vergrijpen: een schriftelijke waarschuwing door de Raad van Bestuur.

Gevolgen bij herhaaldelijke of zware overtredingen

 •  Als patiënt wordt u overgeplaatst of ontslagen.
 • Als bezoeker de toegang tot de instelling ontzegd.
 • Aangifte bij de politie behoort tot de mogelijkheden.