Klachtenregeling


Niet tevreden?
Wanneer u niet tevreden bent over onze zorg, behandeling of dienstverlening stellen wij het op prijs wanneer u dat eerst met de betrokkene en/of de eerst verantwoodelijk verzorgende/verpleegkundige bespreekt. Uiteraard kunt u ook altijd terecht bij de leidinggevende van de afdeling.

Vertrouwenspersoon
U kunt ook terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Belt u hiervoor met de receptie van RRR via 010 278 12 90 om een afspraak te maken met de vertrouwenspersoon. Uw klacht schriftelijk indienen kan via klachten@rrr.nl of via de klachtenbrievenbus in de centrale hal.

Geschillencommissie
Wanneer u van mening bent dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, kunt u zich ook wenden tot de onafhankelijke landelijke geschillencommissie. Kijk voor meer informatie op de site van de geschillencommissie