Kosten en verzekering


Verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz brengt bij u een ‘eigen bijdrage’in rekening. Deze is afhankelijk van leeftijd, burgerlijke staat en het verzamelinkomen.

Overige kosten

Het RRR brengt kosten in rekening voor bijvoorbeeld de huur van een televisie en persoonsgebonden was. Wanneer u bijvoorbeeld een televisie huurt of uw kleding laat wassen worden deze kosten maandelijks door het RRR aan u gefactureerd.

Vrijwillige bijdrage

Maandelijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van €17,-. Bij activiteiten wordt gratis koffie en thee geschonken. De cliëntenraad heeft een belangrijke stem in de organisatie van centrale activiteiten.