Mantelzorg


Familieleden en vrienden worden aangemerkt als mantelzorgers wanneer zij in overleg met degene die de verantwoordelijkheid voor de verpleegafdeling draagt specifieke taken op zich nemen. Het beleid bij de inzet van niet betaalde krachten is erop gericht te komen tot een goede afstemming en integratie met de professioneel verleende zorg. De inzet van mantelzorg maakt deel uit van het Zorgleefplan.