Post


In de centrale hal hangt een brievenbus die door TNT wordt geleegd.
Mocht u post naar een patiënt willen versturen vermeldt dan duidelijk naam en kamernummer.

Het adres luidt:

Van Beethovenlaan 60
3055 JD Rotterdam