Schoenenspreekuur RRR


Schoenenspreekuur RRR

Heeft u moeite met lopen, heeft u voetafwijkingen of voetklachten? Heeft u een aandoening waardoor u voeten specifieke zorg of aandacht behoeven? Of heeft u aangepast schoeisel nodig of volstaan uw bestaande schoenen niet meer? Het RRR heeft speciaal hiervoor een schoenenspreekuur ontwikkeld.

Revalidatiearts

Na een verwijzing door uw huisarts wordt u opgeroepen voor een eerste onderzoek bij de revalidatiearts. Hij bepaalt of uw klachten verholpen zouden kunnen worden door aangepast schoeisel en of er hiervoor een indicatie bestaat. In dit geval worden de schoenen en het onderzoek vergoed door uw ziektekosten verzekeraar.

Schoenenspreekuur
Hierna komt u op het schoenenspreekuur. De revalidatiearts, een fysiotherapeut en orthopedisch instrumentmaker bepalen in overleg met u welk schoeisel of welke aanpassing uw probleem zou kunnen verhelpen. Er worden maten bepaald voor een proefschoen. Tenslotte worden op basis van de bevindingen met de proefschoen de definitieve schoenen gemaakt. U wordt meerdere keren voor het schoenenspreekuur uitgenodigd in de periode tussen verwijzing tot aflevering van de definitieve schoen. De aflevertermijn hangt af van de complexiteit van het probleem.

In sommige gevallen zijn uw voet- en/of functionele problemen niet op te lossen met (alleen) aangepast schoeisel. Onze revalidatiearts informeert en adviseert u over eventuele andere oplossingen.

Aanmelden
Aanmelden voor het schoenenspreekuur RRR kan via de website of door contact op te nemen met het secretariaat van de polikliniek via telefoonnummer 010 - 278 1 230. De huisarts of specialist kan u aanmelden, maar u kunt dat ook zelf doen.

Bent u huisarts of specialist, klik hier.
Bent u patiënt, klik hier.

Na aanmelding via de website ontvangt de aanmelder een bevestiging. Het RRR neemt binnen een week contact op met de huisarts of specialist en de patiënt zelf inzake het vervolgtraject.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek via telefoonnummer 010 – 278 1 230.