Zorg en behandeling


RRR heeft deskundige medewerkers die u ondersteunen op het gebied van verzorging, verpleging en behandeling. Daarnaast wordt u aangemoedigd om zelf uw dag in te delen. Samen met u en/of uw naasten stelt het multidisciplinaire team een Zorgleefplan op.

Vast aanspreekpunt

Het multidisciplinaire team bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars waaronder de arts en activiteitenbegeleiding. Iedere cliënt heeft een vast aanspreekpunt op de verpleegafdeling.