Blog

  Blog van Wim van Deventer - 2012-11-12
De liefde voor wijn en zorg

Of je tevreden bent over een glas wijn wordt niet alleen bepaald door de smaaksensatie, maar ook door het moment van de dag, de stemming waarin je verkeert, de verwachting op basis van het imago van de wijn, de informatie en, zeker in Nederland, de prijs die er voor gevraagd wordt. De wijnmaker is overtuigd van zijn of haar interpretatie van het terroir (de samenstelling van de grond en het microklimaat) en de aandacht die aan zowel de teelt als het productieproces wordt besteed. Er is een wisselwerking tussen de aandacht en zorg van al deze afzonderlijke aspecten en de prijs die de consument uiteindelijk bereid is te betalen..
 
Twitter, LinkeIn, Hyves, Facebook Linkedin FaceBook Twitter Hyves

Reacties:

0
 


Reageer:

Naam:
A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
Emailadres:
A value is required.Invalid format.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
Reactie:
  A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

Vanuit deze context waarin ik mij, dankzij mijn vrouw Anne-Wies die een vermaarde wijn en delicatessenzaak runt, met enige regelmaat bevind, vroeg ik mij af waarom de producten en diensten, die worden aangeboden door o.a. ziekenhuizen en revalidatiecentra, door zorgverzekeraars met zo weinig oog voor detail en onderscheid wordt ingekocht.

Zo stelt het RRR zich tot doel om oudere mensen duurzaam beter te maken. De motivatie van de patiënten, het therapeutisch klimaat, de kennis, ervaring en motivatie van de medewerkers, de kwaliteit van de hulpmiddelen, de doelmatigheid van de ondersteunende diensten en informatie die wordt aangeboden, zijn mede bepalend voor de kwaliteit zoals de patiënt die ervaart.

De medisch specialistische revalidatie die het RRR aanbiedt heeft een grote impact op het leven van de patiënten die behandeld worden. Zij willen en keren ondanks een complex gezondheidsprobleem weer terug naar huis en zijn tijdens de rest van hun leven minder afhankelijk van zorg. De wijze waarop de behandeling wordt aangeboden, is geïnspireerd op de meest recente bedrijfseconomische inzichten en gecombineerd met de door de behandelaars opgedane ervaring in de praktijk.

Zo worden er verschillende modules aangeboden die het mogelijk maken patiënten een min of meer standaard programma aan te bieden, waarbij groepen worden samengesteld op basis van de ambitie (terug naar huis) en niet langer op grond van een zelfde diagnose.

Wat de patiënten bijzonder maakt, is dat zij gelijktijdig verschillende beperkingen hebben, waardoor een cocktail van behandelingen en zorg moet worden aangeboden waarvan de samenstelling van dag tot dag kan worden bijgesteld. Intensieve zorg wordt doorgaans aangeboden in een ziekenhuis of verpleeghuis. Specialistische revalidatie wordt aangeboden in een revalidatie centrum. Het aantal overplaatsingen blijft in de praktijk beperkt.

Het kostenbewustzijn, oftewel goede waar voor je geld, zal bij patiënten toenemen. Daarenboven zal naar analogie van de bereidheid om voor betere wijn meer te betalen, ook in de gezondheidszorg meer betaald gaan worden voor betere zorg en behandeling. Toewijding, vakkennis en doorzettingsvermogen om het onmogelijke uit de patiënt te halen, worden op den duur weer naar waarde beloond.

Dat neemt allemaal niet weg dat een grote groep mensen niet over de financiële middelen beschikt om zich op de hier aangewezen wijze te laten behandelen. Zij zijn aangewezen op zorgaanbieders en zorgverzekeraars die goedkope zorg bieden. Daar hoeft niets mis mee te zijn, want voor hen blijft de zorg daardoor wel betaalbaar. Zoals er naast exclusieve wijnen ook vraag is naar een huiswijn. Diversiteit in het aanbod is van belang of je het nu over wijn hebt of over de gezondheidszorg.