Blog

  Blog van Wim van Deventer - 2014-03-07
Een nieuwe uitdaging

De Inspectie voor Volksgezondheid heeft het RRR onder verscherpt toezicht geplaatst. Dit bericht wordt vandaag op hun WEB-site geplaatst. Informatie hier over staat op de WEBsite van het RRR: www.rrr.nl. Of wij dit terecht vonden is voor deze blog niet zo interessant. De Inspectie heeft immers de opdracht gekregen van de Tweede Kamer om het toezicht te verscherpen en als ze dat doen moet je niet zeuren. Waar gehakt wordt vallen spaanders.
 
Twitter, LinkeIn, Hyves, Facebook Linkedin FaceBook Twitter Hyves

Reacties:

0
 


Reageer:

Naam:
A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
Emailadres:
A value is required.Invalid format.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.
Reactie:
  A value is required.Minimum number of characters not met.Exceeded maximum number of characters.

De informatie hebben we onmiddellijk gedeeld met zowel de patiënten als de medewerkers en de maatregel zelf is ter kennis gebracht aan ca 1000 personen en instanties waarmee wij vrijwel dagelijks te maken hebben. Van verschillende kanten hebben we suggesties gekregen hoe we de puntjes op de i kunnen zetten. Die aanbevelingen zullen we meenemen in een plan van aanpak dat op een zodanige wijze willen bespreken dat dit ook breed wordt gedragen en het gezamenlijk kunnen uitvoeren.

Zo bezien vormt dit op zichzelf negatieve bericht een inspiratiebron om het nog beter te doen. We zijn voorbereid om gesprekken te voeren met mensen die kritiek zullen hebben of zich bevestigd zullen weten door de genomen maatregel, maar tot nu toe hebben we vooral ondersteunende reacties gekregen.